Nekas tillstånd att bryta kaolinlera

Här var tanken att kaolinlera ska brytas.

Lyssna: Nekas tillstånd att bryta kaolinlera

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan innebära slutet på en över trettio år lång tvist.