Kommunal varslar om strejk i Svenska kyrkan

Lyssna: kyrkovarsel

Gäller bland annat personal på krematorier och kyrkogårdsvaktmästare.